ИНСТРУМЕНТИ И МАШИНИ ЕООД

Търговия с металорежещи инструменти

Шмиргели /Абразивни дискове/

shmirgeli


  • 8A - Бял
  • 1A - Сив
  • 9A - Розов
  • 2C - Зелен
Номинклатурен
Номер
Вид  Размер
0101126 8A 150х20х20
0101123 1A 150х20х20
0101127 9A 150х20х20
0101125 2C 150x20x20
0101166 8A 200х20х20
0101163 1A 200х20х20
0101167 9A 200х20х20
0101165 2C 200x20x20
0101171 8A 200х20х32
0101168 1A 200х20х32
0101172 9A 200х20х32
0101170 2C 200x20x32
0101367 8A 300х40х127
0101549 8A 400х40х127
0101546 1A 400х40х127
0101548 2C 400х40х127
0101659 8A 450х50х203